سلام شبتون خوش همکارا مدرسه ی ما می خواد امسال پیک آدینه…

سلام شبتون خوش
همکارا مدرسه ی ما می خواد امسال پیک آدینه و کاربرگ آماده ی ریاضی تهیه بکنه کسی هست راهنمایی کنه چه پیک و کاربرگی برای پایه ی ششم مناسب هستش، خیلی سبز ، گل واژه ، مبتکران ، سلام و ………..

———————————————-

کاربرگهای خانم حسینی

———————————————-

می خوان آماده از بیرون بخرند