در دلم افتاده می آیی عزیز مثل باران ساده می آیی عزیز خوب…

در دلم افتاده می آیی عزیز
مثل باران ساده می آیی عزیز

خوب میدانم که تو، خورشید من !
در طلوع جاده می آیی عزیز

با دعای این غریب خسته که
دل به عشقت داده می آیی عزیز

شاه دل هایی و در رویای من
مثل یک شهزاده می آیی عزیز

از مسیر کعبه ی دل عاقبت
سوی این دلداده می آیی عزیز

از نماز صبح برمیخیزی و
از سر سجاده می آیی عزیز

پلک چشمم می پرد مهمان من !
میزبان آماده….. می آیی عزیز ؟

#دکتر_نصرت_اله_صادقلو

🌸