بر همگان واضح و مبرهن است که میان «گوشت» و «گوش» تفاوت‌…

بر همگان واضح و مبرهن است که میان «گوشت» و «گوش» تفاوت‌ وجود دارد.
و باز هم همه می‌دانند که گوش را نمی‌کوبند. اصولاً دلیلی برای کوبیدن گوش وجود ندارد و آنچه کوبیدنی است، گوشت است.
با توجه به این استدلال، به وسیله‌ای که از دیرباز برای کوبیدن گوشت از آن استفاده می‌شود، «گوشت‌کوب» می‌گویند.
در زبان فارسی نوعی فرآیند واجی وجود دارد که به آن «کاهش» می‌گوییم. هنگامی که واج‌های «ت» و «د» آخرین واجِ یک هجای کشیده باشند، عموماً تلفظ نمی‌شوند یا بسیار خفیف ادا می‌شوند:
پستچی، دستبند.

لازم است بر این نکته تأکید کنیم که این فرایند تنها در محاوره و گفتار پذیرفته است و شامل نوشتار نمی‌شود.
از مسئولان #دی‌جی‌کالا می‌خواهیم که این اشتباه را اصلاح کنند.

#درست_نویسی
@dorostnevisiofficial

https://www.instagram.com/p/CTW1_Bhqg5y/?utm_medium=copy_link