*شلاق زدن بر صورت یک جراح زن در شهرستان نورآباد استان…

*شلاق زدن بر صورت یک جراح زن در شهرستان نورآباد استان فارس…….*

دیشب دادستان شهرستان با هیات همراه به بیمارستان مراجعه کردند وجراح در حال ویزیت تعدادی از بیماران بود از ایشان خواستند جهت ویزیت بیماری به سفارش دادستان سریعا حضور یابد، جراح عنوان کردند مثل بقیه بیماران توصف انتظار باشد تا حقی از کسی ضایع نشود،این سخن به گوش دادستان رسید وعنوان کرد یا سریعا حضور یابد یا تنبیه اش میکنم،بعد از حضور جراح و ویزیت بیمار، مجددا دادستان عنوان کرد دوباره باید بربالین بیمار حضور یابد.

جراح عنوان کرد بنده مریض دارم وفعلا نیازی به ویزیت مجدد نیست… سریعا ایشان را دستبند زدند وبه آگاهی شهرستان بردند وبه گواهی اطرافیان وزخمهای سروصورت خودش ومادرش را جلوی زجه های بچه سه ساله اش آنقدر شلاق زدند که آثار وزخم آنها بر صورت جراح کاملا مشخص بود،،،

اکثر بیمارستانهای شهرستانهای استان فارس بیمارستان ومطب ها را تعطیل کردند وبرخی استانهای همجوار اعلام آمادگی کردند و تا برکناری دادستان وقاضی کشیک این روند ادامه خواهد داشت….

لطفا انتشار دهید تا مردم عدالت قوه قضاییه را مشاهده کنند…ایشان از بهترین و مردم دارترین جراحهای استان

———————————————-

احسنت به همکاران همراه وهمدل

———————————————-

جای بسی تاسف است !
درود بر همکاران خوب و متحد ایشان
که تیمی عمل می کنند.