همکاران این جوابش ۱ میشه؟

همکاران این جوابش ۱ میشه؟

———————————————-

سلام وقت بخیر
برای اینکه عدد کوچکترین مقدار بشه باید رقمهاش بزرگ باشن
۷۵÷۹=۸
یعنی این عدد ما ۸ تا ۹ هست و یک ۳ باقی میمونه پس میشه
۳۹۹۹۹۹۹۹۹

———————————————-

ممنون

———————————————-

همکارگرامی می شه بفرمایید که دراین مسئله که نگفته عددمان چندرقمی باشدپس چراماباید ۸تا۹ تا به دست آوریم می تونیم عدد کوچکترباهمین مجموع به دست بیاریم ایااشتباه

———————————————-

سلام دوست عزیز.
ببینید گفته جمعشون باید ۷۵ بشه خب اگه اعدادی غیر از ۹ بزاریم تعداد ارقام خیلی زیاد میشه(پس عدد ماهم بزرگتر میشه)و این دیگه کوچکترین عدد ممکن نیست😊

———————————————-

بله
چون اگر بخوایم کوچکترین عدد باشه باید کمترین تعداد رقم را مورد نظر قرار بدیم
با ارقام دیگه اگه بسازیم تعداد رقمها بیشتر میشه و عدد بزرگتر