به سلامی همه‌ی صبح عسل خواهد شد واژه هایم به نگاه تو غزل…

به سلامی همه‌ی صبح عسل خواهد شد
واژه هایم به نگاه تو غزل خواهد شد

گر من از فلسفه‌ی چشم تو حرفی بزنم
باز بین علما بحث و جدل خواهد شد

زین متانت که به شخصیت توپنهانست
هر کجا پا بگذاری تو ،گسل خواهد شد

باحضور تو درابیات، یقینا غزلم
برزبان ادبا ضربِ مّثّل خواهد شد

وزن احساس پراکنده‌ی هر واژه‌ی من
با تو مفعولُ مفاعیلُ فَعَل خواهد شد

نه فقط واژه ، هجا، لفظ، معانی که دلم
به غزل- نابترین شعر- بدل خواهد شد

با طلوع تو در این ظلمت تنهایی و غم
راز چشمان چو خورشید تو حل خواهد شد

گر بیایی به سر خاک من و بنشینی
از نگاهم به تو شرمنده اجل خواهد شد

#دکتر_نصرت_الله_صادقلو
☃️☃️❄️❄️