💠سوالات دوره «بررسی ، تحلیل و روش تدریس ریاضی پایه سوم…

Download

💠سوالات دوره «بررسی ، تحلیل و روش تدریس ریاضی پایه سوم ابتدایی و بازآموزی مبانی علمی آن»
▪️ استان: تمامی استان ها
▪️کد دوره : 91100420
▪️مدت دوره :30 ساعت

▫️تاریخ آزمون جبرانی : 9 مرداد ماه 1400
▪️زمان آزمون:
ساعت: 10:00 الی 10:30
ساعت: 16:00 الی 16:30
ساعت: 18:00 الی 18:30