‍ ‍ ‍ ۱۱ امرداد زادروز ادیب‌الممالک فراهانی ( زاده ۱۱…

‍ ‍ ‍

۱۱ امرداد زادروز ادیب‌الممالک فراهانی

( زاده ۱۱ امرداد ۱۲۳۹ گازران — درگذشته ۲ اسفند ۱۲۹۶ یزد) ادیب، شاعر و روزنامه‌نگار دوران مشروطیت

✍️ سعید نفیسی

📚 🟡‌ وقتی نوشتن خسته اش می کرد…از زیر لباده فرسوده ای که به تن داشت یک شیشه کوچک که مایه سفیدی در آن بود یک قوطی فلزی زنگ زده را بیرون می آورد. آب دزدک کوچکی با یک سوزن فلزی فرسوده از قوطی بیرون می کشید. سوزن را بر سر زراقه (سرنگ)می گذاشت و آن را پر می کرد.
آستین گشاد بی دکمه پیراهن سفید دست چپ را بالا می زد و در بالای مچ دست زیر کف دستش سوزن را فرو می برد و آب دزدک را خالی می کرد.

🟡📚 ادیب الممالک این خداوندگار هنر و استاد بی نظیر ادبیات فارسی چاره ای نداشت که اینگونه مرهمی بر آزردگی های خود بگذارد…

📚🔵 مرگ او بر اثر ضعف مفرط و گرسنگی بود و در لحظات آخرین خود تنها یک دانه تخم مرغ در خانه داشت. از چهارصد هزار نفر جمعیت لاف زن تهران هیچ کس سراغ اورا نمی گرفت جز مرحوم اشتری. آن روز هم مرحوم اشتری بیرون رفت و از بقال سرگذر سه تخم مرغ خرید و زرده آن را خام خام در دهان این مرد بزرگ ریخت اما این، افاقه آن ضعف را نمی کرد و تنها چیزی که ادیب الممالک از این جهان برد مزه همان سه زرده تخم مرغ خام بود…

ای خدای ایران، تو هم آن
روز شاهد و ناظر جان کندن این فرزند خود بودی!”. (تهران آذر 1337)

📚📚خاطرات ادبی و سیاسی و جوانی سعید نفیسی

قصیدهای از ادیب الممالک در تهییج ایرانیان به دفاع از میهن و سر برآوردن از خواب غفلت:

تا زَبَرِ خاکی‌ای درخت برومند

مگسِل از این آب و خاک رشتهٔ پیوند
مادرِ تُست این وطن که در طلبش خصم

نار تطاول به خاندان تو افکند
هیچت اگر دانش است و غیرت و ناموس

مادر خود را به دست دشمن مپسند
تاش نبرده اسیر و نیست بر او چیر

بشکن از او بال و بگسِل از این بند
ورنه چو ناموس رفت نام نماند

خانه نماند چو خانواده پراکند
رحمتی‌ای باغبان کز آتش بیداد

سوخته در باغ هر درخت برومند
شور نشور است در جهان و تو در خواب

گیرم خواب تو مرگ، تا کی و تا چند؟
رو غم آینده خور، گذشته رها کن

کی بود آینده با گذشته همانند؟
رخت فرا بر به زیر شهپر سیمرغ

تا ننهی پیش زاغِ تیره، جگربند
این وطن ما مَنار نور الهی است

هم ز نُبی خواندم این حدیث و هم از زند
آتش حب الوطن چو شعله فروزد

از دل مؤمن کند به مِجمره اسپند

برگرفته از کانال
#ادبیات_فرهنگ
🌸