نیازمند ۳ نیروی خلاق و فعال جهت پاسخگویی آنلاین جهت فروش…

نیازمند ۳ نیروی خلاق و فعال جهت پاسخگویی آنلاین جهت فروش محصولات و
۴ نیرو جهت گویندگی کانال قصه کودکان و
۵ نیرو جهت ترجمه متن های انگلیسی و
۱۴ نیرو جهت نگارش نویسی و
۱۰نیرو جهت گرفتن عکاسی با گوشی و
۷ نیرو جهت تهیه ویدیو وپاورپوینت و
۹نیرو جهت خلاصه نویسی
نیازمندیم💫
_ حقوق خوب و پرداخت هزینه اینترنت
جهت مشاوره رایگان و اطلاعات بیشتر پی وی پیام دهید