سلام روزتون زیبا وسلامت یه چالش خیلی ساده دارم اسم این دو…

سلام روزتون زیبا وسلامت
یه چالش خیلی ساده دارم اسم این دو خواننده رو بگین که حتما میشناسین