ای دوست! شاعران هی نشستند و‌نوشتند: خورشید یعنی: خسرو…

ای دوست!
شاعران هی نشستند و‌نوشتند:
خورشید یعنی:
خسرو خاور
پادشاه البرز
اسب زرین افق
معدن طلای صبح
و هزار هزار نام شاعرانه دیگر
ولی
در پندار شاعرانه من
خورشید
تویی که هر صبح
در آشپزخانه
چایی سیاه شب دم می‌کنی
با چند دانه هل که طعم نگاه می دهد

#دکتر_عبدالرضا_مدرس‌_زاده