❇️جلسه؛ شورای معاونین ناحیه دو تبریز با موضوع؛…

❇️جلسه؛
شورای معاونین ناحیه دو تبریز با موضوع؛
“واکسیناسیون فرهنگیان ناحیه”
با حضور؛ جعفر راستگوی و اعضای شورای معاونین در اتاق جلسه اداره برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی ناحیه ۲ تبریز،
✅جعفر راستگوی در پایان این نشست گفت:
برنامه ریزی و هماهنگی های لازم جهت انجام واکسیناسیون کلیه فرهنگیان ناحیه ۲ تبریز با تنظیم لیست و توزیع متناسب در پروسه زمانی ده روزه با تقسم بندی مقاطع تحصیلی اعم از معلمان مدارس دولتی و غیر دولتی جمبعندی و نهایی گردید.

✅جعفر راستگوی افزودند:
دبستان شهید ستارزاده بعنوان پایگاه به مدیریت ابراهیم باقری با حضور تیم پزشکی تجهیز و آماده شده و به محض دریافت واکسن ها از اداره بهداشت و سلامت بلافاصله برابر لیستهای تنظیمی اطلاع رسانی و آغاز خواهد شد.

✅مدیر ناحیه ۲ تبریز تاکید کردند:
ارائه کارت ملی حین مراجعه جهت احراز هویت الزامی است و معلمان غیر دولتی علاوه از همراه داشتن کارت ملی ملزم به ارائه ابلاغیه تدریس و تاییدیه فرم گزینش خواهند بود.

#جلسه
#شورای_معاونین
#واکسیناسیون_همکاران_ناحیه
@Ravabet_Omomi_nahieh2