سلام همکاران محترم آزمون ابزار و تجهیزات فقط امروز هست ؟

سلام همکاران محترم آزمون ابزار و تجهیزات فقط امروز هست ؟

———————————————-

سلام من نتونستم شرکت کنم ،سایت باز نشد

———————————————-

الان بدین

———————————————-

میشه آدرس سایت آزمون روبفرستین؟

———————————————-

الان من‌نگاه کردم آزمون فعالی نیست که

———————————————-

نوشتن فعاله ولی باز نشد

———————————————-

بله

———————————————-

ضمن خدمت

———————————————-

ممنونم همکارعزیزم

———————————————-

تا یازده و نیم همکاران امتحان میدادن

———————————————-

وا من نمیدونستم فردا هم هست

———————————————-

الان یه سر بزنید