بلاخره پیداش کردم کانالی که کاملا فانه و کلی پُست های…

بلاخره پیداش کردم کانالی که کاملا فانه و کلی پُست های خنده دار میزاره جوین شو میترکی از خنده عااالیه😂👇p۹

@tehronia @tehronia

اینم کانالش جوین‌شو از دست‌ندی😌♥️