من خودم استاد پنجاه می گیرم.

من خودم استاد پنجاه می گیرم.

———————————————-

ولی استاد فکر کنم یک صفرش رو انداخته باشین شما. 500 احتمتلا منظورتون هست

———————————————-

عجب،.. چقدر چشمان پر نوری دارین شما. احتمالاً هم منظورتون 500 هزار ریال باشه 😊
من اغلب کلاس خصوصی رو قبول نمی‌کنم. چون اصلا به درآمد این کار اعتقاد وباور ندارم. و همین مقدار اندک به نظر خود بنده، کافی هست. وسایرین هم بالاخره اعتقادات خودشون رو دارند