این چه وطنی است که با محبوبه‌هایش مثل گزمه‌ها رفتار…

این چه وطنی است که با محبوبه‌هایش
مثل گزمه‌ها رفتار می‌کند
و گل را نشانه‌ی طغیان
و شعر را شب‌نامه‌ای سری علیه نظام می‌داند…

این چه وطنی است که ماده‌ی درسی عشق را از برنامه‌های درسی خود پاک کرده
و هنر شعر را ملغا ساخته است
و چشم‌های زنان را…

#نزار_قبانی
#برگردان_موسی_اسوار
●بخشی از یک‌ شعر
🌸

———————————————-

سلام‌
اینو‌ کامل می‌خوام
ممنونم

———————————————-

سلام
اینو‌ کامل می‌خوام