همکاران دراین مورد بخشنامه ای شده تاچه حدصحت داره؟

همکاران دراین مورد بخشنامه ای شده تاچه حدصحت داره؟

———————————————-

سلام . صحت نداره🙈 چند ساله ما داریم به همین روش عمل می کنیم اصلا چنین قضیه ای وجود نداره

———————————————-

تشکرفراوان خانم حسبنی جان بله منم چندین ساله همین طور انجام دادم الان دیدم مدیرفرستاده شک کردم