سلام وقت بخیر همکاران میشه در مورد این سوال راهنمایی…

سلام وقت بخیر
همکاران میشه در مورد این سوال راهنمایی کنین.
ممنون

———————————————-

اگر سر به معنی راز باشه بنظر میاد اسرار باشه.چون علم و علوم مفرد و جمع هستند.

———————————————-

سر به بدن

———————————————-

همون دیگه مشخص نیست سَر هست یا سِر هست.

———————————————-

سر و بدن جمع و مفرد نیستند!!