سلام امروز وهر روزتون سرشار از ارامش وسلامتی از امروز به…

سلام امروز وهر روزتون سرشار از ارامش وسلامتی
از امروز به مدت سه روز تیزر فیلمای بیاد ماندنی براتون انتخاب کردم اولی پلنگ صورتی با اجرای نوازندگان اصلی اون