#تکمیلی 🔴گزارش مقدماتی زمین‌لرزه بزرگی: 4.2 محل وقوع:…

#تکمیلی

🔴گزارش مقدماتی زمین‌لرزه

بزرگی: 4.2
محل وقوع: استان آذربايجان شرقي – حوالی تبريز

تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: 1400/03/18 03:13:59

عمق زمین‌لرزه: 8 کیلومتر

نزدیک‌ترین شهرها:
17 کیلومتری تبريز (آذربايجان شرقي)
19 کیلومتری صوفيان (آذربايجان شرقي)
21 کیلومتری سرد رود (آذربايجان شرقي)

نزدیکترین مراکز استان:
17 کیلومتری تبريز
124 کیلومتری اروميه

تبریزخبرلری پربازدیدترین کانال خبری آذربایجان ↙️
🌐 @Tabriz_khabarlary
🌐 instagram.com/Tabriz_khabarlari