😊تدریس برای معلمان😊 #آموزش_معلمی #فوت_و_فن_معلمی ☸شیوه ی…

😊تدریس برای معلمان😊
#آموزش_معلمی
#فوت_و_فن_معلمی

☸شیوه ی انتخاب سوال و گرفتن آزمون☸

خیلی از معلمین یک ساعت یا بیشتر از زمان تدریس خود را صرف گرفتن امتحان داخل کلاسی می کنند که این کار تا حدودی مورد تایید نیست .

بهتر است که برای گرفتن آزمون ، معلم از یک تا ۵ سوال را در نظر بگیرد .
اگر تعداد سوالات یکی یا دوتا باشد معلم می تواند روی تابلو بنویسد . ولی اگر تعداد ان ها بیشتر بود بهتر است که از قبل به تعداد دانش آموزان روی ورقه بنویسد و به کلاس بیاورد و در موقع امتحان در اختیار بچه ها قرار دهد تا وقت تلف نشود .

ادامه دارد …👇
8