#ریاضی #فوت_و_فن_معلمی اکنون این سوال پیش می آید که در…

#ریاضی
#فوت_و_فن_معلمی

اکنون این سوال پیش می آید که در بیشتر موارد مقصر کیست ؟
آیا دانش آموز کم هوش و عقب افتاده است که این قدر پرت و دور از واقع حرف می زند ؟
یا
منِ معلم مقصر هستم که انگیزه ای برای تدریس نداشتم ؟
و یا اینکه برای تقویت بنیه ی علمی و ناتوانی تدریس خود تا کنون هیچ تلاشی برای رسیدن به مهارت و پیشرفت در تدریس از سوی من صورت نگرفته تا آنکه بتوانم کارم را ظریف تر ، درست تر و نتیجه بخش تر انجام دهم و دیگر مجبور نباشم برای تبرئه ی خود دانسته یا نداسته در مقابل محصولی که خودم کاشته اپ دیگران را مقصر بدانم ؟

ادامه دارد …👇
6