درود فراوان خدمت یکایک دوستان #فوت_و_فن_معلمی همکاران…

درود فراوان خدمت یکایک دوستان
#فوت_و_فن_معلمی

همکاران گرامی همیشه در دوره های ضمن خدمت بنده بسیار پیگیر مسائل بودم و بعد از جلسات سعی می کردم با پیگیری مباحث آموخته هایی را کسب کنم تا آن ها را آموزش و پرورش هر چه بهتر شاگردانم به کار بگیرم ‌.
یکی از مباحثی که به نظرم ارسال توضیحاتی درباره آن مفید بوده باشد ◇ تفاوت تمرین و مساله ◇ است .
که در اینجا سعی می کنم با ذکر مثال هایی به آن بپردازم .