🔴 سید حسن خمینی: خیلی ها می خواستند از «جمهوریت» انتقام…

🔴 سید حسن خمینی: خیلی ها می خواستند از «جمهوریت» انتقام بگیرند

🔻آنها فراموش کردند که میراث بزرگ امام «جمهوری اسلامی» است

🔻با تأکیدی که رهبر معظم انقلاب روی «جمهوریت» کردند باید به هوش باشیم کسانی نباشند که به آن لطمه بزنند

🔻مردم تصمیم گیر هستند؛ هر جا آنها بوده اند مشکلات حل شده است

🔻در دام کسانی نیفتیم که می خواهند دین را از عرصه زندگی فردی یا جمعی انسان ها خارج کنند/ جماران

❇️ سخنان یادگار امام در دیدار وزیر آموزش و پرورش:

https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1512273

◾️ @jamarannews