💢پرسشنامه زیر مربوط به یک تحقیق دانشجویی است و پاسخگویی…

💢پرسشنامه زیر مربوط به یک تحقیق دانشجویی است و پاسخگویی به آن کمتر از ١٠ دقیقه زمان نیاز دارد.
✅هدف این پرسشنامه سنجش ویژگی های نوجوانان پسر تهرانی است و فقط بایستی توسط پسران ١۵ تا ٢٠ ساله تکمیل شود. ضمن اینکه پاسخگویی به این پرسشنامه کمک ارزشمندی به جامعه علمی کشور خواهد کرد.
لطفاً لینک را برای آشنایانتان نیز ارسال کنید🙏

📍لینک پرسشنامه:
https://survey.porsline.ir/s/RW1oaFK#?ref=wh

🆔 @a_p_news