🎥 ویدئو آموزشی نحوه درخواست تجدید نظر نمره در سایت گلستان…

🎥 ویدئو آموزشی
نحوه درخواست تجدید نظر نمره
در سایت گلستان توسط دانشجو

#ویژه_امتحانات۳۹۹۲
#به_دوستان_خود_بگویید

☑️دریافت آخرین اخبار دانشگاه پیام نور
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
🔎🔎🔎 @Akhbar_pnu
☑️مارا دراینستاگرام دنبال کنید
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
📡https://www.instagram.com/akhbar_pnu