والا زمان ما با خط کش و کتاب کتک می خوردیم و معلم پنجممون…

والا زمان ما با خط کش و کتاب کتک می خوردیم و معلم پنجممون که همون سال آخرشون بود سال ۳۰ اُم استخدامشون بچه های شیطون و درس نخوان را مثل سربازا در راهرو کلاسا کلاغ پر میدادن 😁

———————————————-

آخ نگو خانم حسینی…تازه من زمان جنگ همینطور بودم

———————————————-

اون زمان معلمی ارزش داشت نه الان هر سال باید بگیم قربون پارسال

———————————————-

دقیقا

———————————————-

👌👌👌