همکاران لطفا جواب این دو سوال

همکاران لطفا جواب این دو سوال

———————————————-

سلام سوال دوم ۳۲ سیب

———————————————-

بله ممنون جواب سوال دو را به دست اوردم از طریق شکل درصدها را به کسر تبدیل کردم
سوال یک رو موندم

———————————————-

سوال اول هم بنظرم میشه ۷ به ۱۳

۷ تعداد مداد
۱۳ هم تعداد جامدادی

———————————————-

روش داره

———————————————-

سلام
۱۳ جامدادی هر کدام ۷ مداد میشه
یعنی نسبت مدادهای جامدادی به تعدادشون
۷ به ۱۳

———————————————-

🙏🙏🙏

———————————————-

1091242663_391564

———————————————-

🙏🙏🌹

———————————————-

1091242663_391566