💢 اطلاعیه مهم 💢 لزوم بروزرسانی اطلاعات مربوط به سنوات…

💢 اطلاعیه مهم
💢 لزوم بروزرسانی اطلاعات مربوط به سنوات خدمت

✒️ با توجه به صدور احكام #جدید و به منظور بروزرسانی سنوات خدمت درج شده در قسمت #اطلاعات‌فراگیر سامانه ضمن خدمت لازم است همكاران محترم مراحل ذیل را انجام دهند.
( از این پس انجام فرآیند بروزرسانی اطلاعات صرفا توسط #شخص همكار و مطابق مراحل ذیل صورت می پذیرد):👇

1⃣ ورود به كارتابل شخصی خود از طریق آیكن فراگیران
2⃣ انتخاب گزینه ارتباط با مركز پشتیبانی
3⃣ كلیك بر روی عنوان درخواست جدید
4⃣ علامت زدن گزینه از شركت پشتیبان سامانه
5⃣ انتخاب گزینه رشته شغلی یا سابقه من بروزرسانی گردد.
6⃣ كلیك بر روی گزینه ثبت