#تلنگر 📚 دو آتش نشان وارد جنگلی می شوند تا آتش کوچکی را…

#تلنگر 📚

دو آتش نشان وارد جنگلی می شوند تا آتش کوچکی را خاموش کنند . آخر کار وقتی از جنگل بیرون می آیند و می روند کنار رودخانه ، صورت یکی شان کثیف و خاکستر است و صورت آن یکی به شکل معصومانه ای تمیز !

سوال : کدامشان صورتش را می شوید؟
.
اشتباه کردید ، آن که صورتش کثیف است به آن یکی نگاه می کند و فکر می کند صورت خودش هم همان طور است …
اما آن که صورتش تمیز است می بیند که سرتاپای رفیقش غبار گرفته است و به …خودش می گوید : حتماً من هم کثیفم ، باید خودم را تمیز کنم .

حالا فکر کنیم چندین بار اتفاق افتاده که دیگران از رفتار بد ما و یا ما از رفتار بد دیگران به شستشو و پالایش روح خودمان پرداخته باشیم !

وقتی فرد مقابل ما مهربان
و خوب و دوست داشتنی نیست،
کمی باید به خودمان شک کنیم.