جدول شماره 2.pdf

Download

جدول شماره 2.pdf

———————————————-

سلام
یک سوال داشتم در قسمت آخر این جدول جمع تعداد دانش اموزانی که مثلا خوب شده اند و جمع درصدها نوشته میشه؟

———————————————-

لطفا کسی اطلاع داره پاسخ بده ضروریه