به تمام دروس به یک اندازه اهمیت دهید باشد که رستگار شوید …

به تمام دروس به یک اندازه اهمیت دهید باشد که رستگار شوید …

———————————————-

سلام عزیزم

———————————————-

سمعت و قبلت سیدتی

———————————————-

1091242663_380145

———————————————-

همکاران راهنمایی کنید 🌸

———————————————-

اولی گزینه هاش اشتباهه اگه چشای من بعد ۳ ساعت تدریس 🍒🍒 نبینه

———————————————-

دومی رو میگین

———————————————-

دومی هم با حساب سرانگشتی و بدون ورقه ۱ میشه