🔵نسبت ، تناسب و درصد 📒کار در کلاس صفحه 112 📝ریاضی ششم…

🔵نسبت ، تناسب و درصد
📒کار در کلاس صفحه 112
📝ریاضی ششم
📚تدریس : حسین زاده
📌بابلسر-فروردین99
🔗 OLOUM6