🔵نسبت ، تناسب و درصد 📒فعالیت صفحه 112 📝ریاضی ششم 📚تدریس :…

🔵نسبت ، تناسب و درصد
📒فعالیت صفحه 112
📝ریاضی ششم
📚تدریس : حسین زاده
📌بابلسر-فروردین99
🔗 OLOUM6