🎥👈 فیلم تدریس درس دهم علوم ششم ابتدایی ❇️👈 #درس10: خیلی…

🎥👈 فیلم تدریس درس دهم علوم ششم ابتدایی
❇️👈 #درس10: خیلی کوچک،خیلی بزرگ
🚸👈 #مبحث : آشنایی با میکروسکوپ
👩🏻‍🏫👈 مدرس : المیرا نیک طاش