۱۴ ضلع

۱۴ ضلع

———————————————-

ممنون ولی چطور حساب کردید ؟

———————————————-

1134043354_326031

———————————————-

ممنون از توضیحاتتون میدونن گسترده مکعب از شش مربع مساوی و محیط آن از ۱۴ یال مساوی تشکیل شده .
سوال اینه که گسترده مکعب ۱۲ ضلع دارد یا ۲۴‌ ؟
سوال اینو خواسته

———————————————-

مکعب ۱۲ یال دارد.