کلیپ عالی روز پدر یکی از بچه‌های کلاس که پدر نداره……….کلیپ عالی روز پدر
یکی از بچه‌های کلاس که پدر نداره…….
دعوت میکنم خودتان ببینید
مدرسه ی شهدای بناب
مدرس اله دوستی

———————————————-

یکی از بچه های کلاس منم بابا نداره ….
تب کردم برای فردا چکنم😔

———————————————-

ماهم بخاطر این اینکار کردیم خیلی از فیلم برش دادم …. مراسم عالی بود بیادماندنی

———————————————-

خداقوت به شما معلم مهربان

———————————————-

🙏🙏