سلام کسی کلیپ حل تمرینات ص ۱۱۲ریاضی و نداره؟؟؟

سلام
کسی کلیپ حل تمرینات ص ۱۱۲ریاضی و نداره؟؟؟

———————————————-

سلام

———————————————-

سلام

———————————————-

لطفاکسی کلیپی در مورد وفا به عهد،یابی عهدی اگه داره لطف کنه برام بفرسته

———————————————-

سلام من دارم