سلام.ببخشید مساحت رنگی میشه 4 و محیط شکل 14.درسته؟سلام.ببخشید مساحت رنگی میشه 4 و محیط شکل 14.درسته؟

———————————————-

1003083466_116332

———————————————-

1003083466_116333

———————————————-

1003083466_116334

———————————————-

محیط کل شکل رو میخواسته!

———————————————-

ممنونم🙏

———————————————-

خب همه رو در دو ضرب کنید

———————————————-

به نظرم محیط همونه، چهارده نمیشه، دوتاست که میشه ۱۲

———————————————-

اها راست میگید من اون خط چین ها دقت نکردم

———————————————-

خواهش میکنم