💢ریاضی پایه ششم 🌐فصل ۵ 🟢صفحه ی ۱۰۲ 🟣مدرس: رشاد عزیزی…

💢ریاضی پایه ششم
🌐فصل ۵
🟢صفحه ی ۱۰۲
🟣مدرس: رشاد عزیزی
🔵آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج
🟡مدرسه شاهد امید کرانی

❌❌لطفا چرخش گوشی را فعال کنید و فیلم ها را افقی نگاه کنید❌❌