همکاران تدریس درس ۱۰ علوم خانم حسینی را میشه بفرستید…

همکاران تدریس درس ۱۰ علوم خانم حسینی را میشه بفرستید ممنون میشم

———————————————-

همکاران تدریس ایشون هست یا نه جواب بدین لطفا منتظر نباشم

———————————————-

من ۲ هفته هست تدریس نکردم چون کرونا داشتم

———————————————-

من ۲ هفته هست تدریس نکردم چون کرونا داشتم