درس #تفکر_و_پژوهش – پایه #ششم_ابتدایی ساعت ١٢ جمعه ١…

درس #تفکر_و_پژوهش –
پایه #ششم_ابتدایی

ساعت ١٢
جمعه ١ اسفند ٩٩

پخش شده از #شبکه_آموزش_سیما

🅰️ @shabake_amoozesh