با کرونا تدریس میکردم پاهام میلرزید ولی نمیدونستم کروناست

با کرونا تدریس میکردم پاهام میلرزید ولی نمیدونستم کروناست

———————————————-

سلام جان جانان . خیلی خوشحالم بهتری گلم . شب و روز دعاگوی شما و همه بیماران هستم همیشه شاد و سالم باشی عزیز دل🌺🌺🌺🌺❤️❤️❤️❤️❤️❤️🙏🙏

———————————————-

سلام استاد خوشحالم حالتون خوب شد ، کباب بره بخور عالیه ، من گرفتم مرتب کباب بره می خوردم و میوه ، از اون حالت بی جون بودن آدم در میاد