🔵آیا تاکنون پیش آمده که نهاد یا نقشی از جمله ای را در…

🔵آیا تاکنون پیش آمده که نهاد یا نقشی از جمله ای را در میان جملاتی دیگر به اشتباه یافته باشید!؟

⭕موضوع : شمارش جملات
☑️ویژه پایه های پنجم تا نهم
✳️مدرس :استاد یونس روحی
❇️ گروه تیزهوشان علم برتر سالار تقدیم می کند…
👑رکورد بی نظیردر کل کشور با ۳۲۲ نفر قبولی در تیزهوشان ۹۹
♨️خاص بودن را با ما تجربه کنید.
#کلامی
#هوش
#ادبیات
#شمارش_جملات
#جملات
#سوال_هوش
#تیزهوشان
#علم_برتر_سالار
#آموزش_نوین
#رکورد
#آموزش_و_پرورش
#تیزهوش
#موفقیت_تحصیلی
#معلم
#کتاب
#کتابخوانی
#فکر_مثبت
#موفقیت
#رشد_تحصیلی
#ماتاموفقیت_باشماهستیم
https://www.instagram.com/p/CLj3tNZjBUG/?igshid=1igtcb6u3tiqy