یا امام جواد ع ادرکنی به شهر آینه‌ها جلوه خداست جواد…

یا امام جواد ع ادرکنی

به شهر آینه‌ها جلوه خداست جواد
سُرور سبز دل حضرت رضاست جواد

بر این رواق زبرجد_به مثل آل محمد_
نوشته‌است که شایان التجاست جواد

نیازهای معطل میان خوف و رجا
روا شود که مرا در پی دعاست جواد

به وقت پیری دهر تهی ز مهر و وفا
جوان عرصه جود از سر سخاست جواد

خوش است روی به باب‌المراد آوردن
که آستان بلندش خدانماست جواد

دوباره راهی باب‌الجواد باید شد
که گفته‌اند امید شه و گداست جواد

#دکتر_عبدالرضامدرس‌زاده
دهم رجب
۴ اسفند ١٣٩٩
🌸