درودی خالصانه وخاضعانه خدمت همه اقشار، اصناف وعموم مردم…درودی خالصانه وخاضعانه خدمت همه اقشار، اصناف وعموم مردم فهیم و نیک اندیش مریوان.
نیکی به هم نوع خود اصل ومحور همه ی خوبی هاست و احسان تجارتی است که ضرردر آن راه ندارد.شرایط سخت کرونایی سبب بیکاری و خانه نشینی اقشارمحروم گردیده ،این وضعیت بیشترین آسیب رابه روح و روان کودکان واردنموده است. انجمن خیریه آوای همدلی لاوین به امید همت و همدلی همیشگی مردم شریف و خیر مریوان اقدام به برگزاری کمپین هانای مهربانی وجمع آوری اسباب بازی و کتاب برای کودکان نیازمند نموده است. ازمردم نیکوکاربرای شادی دل کودکان این مرزوبوم دعوت به یاری می نماید.

لینک کمپین هانای مهربانی
https://t.me/joinchat/ISUSKDWAibOzjgZS

کانال تلگرام انجمن خیریه لاوین
@lawincharity
@lawincharity

———————————————-

‍ با سلام واحترام
خیرین بزرگوار ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما در این ماه پر خیر وبرکت بدین وسیله به استحضار می رساند که موسسه خیریه غیر دولتی روناهی ماموستایان مریوان همانند همه مناسبتها خصوصا این ایام پر فیض آماده خدمت رسانی به خانواده های بی بضاعت می باشد ..امیدواریم که با همت شما بزرگواران بتوانیم خدمت رسانی به این خانواده های عزیز را صد چندان کنیم .موسسه آماده دریافت خیرات وکمکهای مالی وغیر مالی،زکات و فطریه همه شما بزرگواران ورساندن بدست نیازمندان واقعی جامعه با حفظ کرامت وشخصیت آن عزیزان در نهایت دقت ورعایت امانتداری می باشد . خواهشمندیم مارا در این امر مقدس یاری فرموده وموضوع رابه استحضاردوستان وآشنایان برسانید.
شماره حسابهای موسسه:
◀شماره کارت بانک ملی ۶۰۳۷۹۹۷۵۹۹۰۳۷۷۶۰ شماره حساب بانک ملی 0112666026002

◀ 225168807 شماره حساب بانک رفاه
شماره کارت بانک رفاه5894631585035009

نشانی موسسه:مریوان میدان بابا رشید طبقه دوم کانون بازنشستگان
شماره تماس:۰۹۱۸۸۷۶۶۷۳۲
نشانی کانالهای مجازی موسسه:
تلگرام
https://t.me/joinchat/AAAAADv5mxnAZux2-5RMig
با احترام مجدد
موسسه خیریه غیر دولتی روناهی ماموستایان مریوان
شماره ثبت ۷۴

———————————————-

‍ با سلام واحترام
خیرین بزرگوار ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما در این ماه پر خیر وبرکت بدین وسیله به استحضار می رساند که موسسه خیریه غیر دولتی روناهی ماموستایان مریوان همانند همه مناسبتها خصوصا این ایام پر فیض آماده خدمت رسانی به خانواده های بی بضاعت می باشد ..امیدواریم که با همت شما بزرگواران بتوانیم خدمت رسانی به این خانواده های عزیز را صد چندان کنیم .موسسه آماده دریافت خیرات وکمکهای مالی وغیر مالی،زکات و فطریه همه شما بزرگواران ورساندن بدست نیازمندان واقعی جامعه با حفظ کرامت وشخصیت آن عزیزان در نهایت دقت ورعایت امانتداری می باشد . خواهشمندیم مارا در این امر مقدس یاری فرموده وموضوع رابه استحضاردوستان وآشنایان برسانید.
شماره حسابهای موسسه:
◀شماره کارت بانک ملی ۶۰۳۷۹۹۷۵۹۹۰۳۷۷۶۰ شماره حساب بانک ملی 0112666026002

◀ 225168807 شماره حساب بانک رفاه
شماره کارت بانک رفاه5894631585035009

نشانی موسسه:مریوان میدان بابا رشید طبقه دوم کانون بازنشستگان
شماره تماس:۰۹۱۸۸۷۶۶۷۳۲
نشانی کانالهای مجازی موسسه:
تلگرام
https://t.me/joinchat/AAAAADv5mxnAZux2-5RMig
با احترام مجدد
موسسه خیریه غیر دولتی روناهی ماموستایان مریوان
شماره ثبت ۷۴

———————————————-

‍ با سلام واحترام
خیرین بزرگوار ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما در این ماه پر خیر وبرکت بدین وسیله به استحضار می رساند که موسسه خیریه غیر دولتی روناهی ماموستایان مریوان همانند همه مناسبتها خصوصا این ایام پر فیض آماده خدمت رسانی به خانواده های بی بضاعت می باشد ..امیدواریم که با همت شما بزرگواران بتوانیم خدمت رسانی به این خانواده های عزیز را صد چندان کنیم .موسسه آماده دریافت خیرات وکمکهای مالی وغیر مالی،زکات و فطریه همه شما بزرگواران ورساندن بدست نیازمندان واقعی جامعه با حفظ کرامت وشخصیت آن عزیزان در نهایت دقت ورعایت امانتداری می باشد . خواهشمندیم مارا در این امر مقدس یاری فرموده وموضوع رابه استحضاردوستان وآشنایان برسانید.
شماره حسابهای موسسه:
◀شماره کارت بانک ملی ۶۰۳۷۹۹۷۵۹۹۰۳۷۷۶۰ شماره حساب بانک ملی 0112666026002

◀ 225168807 شماره حساب بانک رفاه
شماره کارت بانک رفاه5894631585035009

نشانی موسسه:مریوان میدان بابا رشید طبقه دوم کانون بازنشستگان
شماره تماس:۰۹۱۸۸۷۶۶۷۳۲
با احترام مجدد
موسسه خیریه غیر دولتی روناهی ماموستایان مریوان
شماره ثبت ۷۴