حل صفحه ۱۴۶ اندیشمند 🔶️حل سوال متمم مکمل زاویه ی ۱۲۰ درجه…

حل صفحه ۱۴۶ اندیشمند
🔶️حل سوال متمم مکمل زاویه ی ۱۲۰ درجه

مدرس: استاد مالکی

@tadrisnovinkhanommaleki