1139485125_3645891139485125_364589

———————————————-

سلام.لطفا مساحت شکل را با راه حل راهنمایی بفرمایید .ممنون

———————————————-

سلام
مساحت مثلث : با قاعده۱۲ و ارتفاع ۱۰ رو از
مساحت یک ششم دایره با شعاع ۱۰ کم کنید

مساحت مثلث – مساحت یک ششم دایره

———————————————-

سپاس💐💐