1139485125_3645621139485125_364562

———————————————-

سلام.ببخشید در این شکل ، ۲۰ ضربدر ۲۰ تقسیم بر ۲ چیه

———————————————-

سلام
مساحت مربع رو اگر باتوجه به اندازه قطر حساب کنید به روش مساحت لوزی میشه یعنی : (قطر×قطر)÷۲