📍ششم 📔 علوم 📒جزوه-درسنامه 📄درس دوازدهم : جنگل برای کیست؟…Download

📍ششم
📔 علوم

📒جزوه-درسنامه
📄درس دوازدهم : جنگل برای کیست؟
📄 درس سیزدهم : سالم بمانیم
📄درس چهاردهم : از گذشته تا آینده

📆 اسفند، فروردین و اردیبهشت ماه

———————————————-

درسنامه های علوم از این پست به بعد هستند

———————————————-

مرسی خانم حسینی بزرگراه

———————————————-

خواهش🙏